“Hyuga yawaso” Illustration

  • 日向夜話草28

“Hyuga yawaso” Illustration

Hyuga yawaso 28
September 6, 1956 Asahi Shimbun Miyazaki edition

Project Details

  • 1956